ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۱۲: آنالیز واریانس دو طرفه با تعداد نمونه متفاوت در اکسل

آنالیز واریان دو طرفه در اکسل در زمانی که تعداد نمونه ها متفاوت باشند

در اینجا با دانلود کردن داده ها از پایگاه داده یادگیری ماشین با لینک (http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Adult) سعی شده تا تاثیر دو عامل بر یک متغیر پاسخ را که تعداد نمونه های متفاوت در هر سطح وجود دارد در نرم افزار اکسل مورد بررسی قرار گیرد و روابط مربوط به نابرابر بودن تعداد نمونه ها در آنالیز واریانس دو طرفه کامل تشریح شود.

مباش ار عاقلی یک لحظه هشیار / که هشیاری فلاکت آورد بار

مخور غم تا به شادی میتوان خورد / غم دور فلک تا کی توان خورد

عبید زاکانی – عشق نامه

۲۳ مشاهده
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X