ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۵: ستون های محاسباتی و شاخص ها در پاور بی آی

همواره نیاز است تا در داده های خام خوانده شده ستون های جدید که بر اساس انجام یکسری محاسبات بر روی ستون های دیگر داده ها بدست آمده اند داشت. این کار را در Power Bi از دو طریق می توان انجام داد. روش اول افزودن یک ستون محاسباتی است که به شما امکان نوشتن فرمول هایی که از روی یک سطر از داده ها تاثیر می پذیرد را می دهد. روش دوم استفاده از شاخص ها است (Measures)، که به شما امکان نوشتن فرمول هایی که از هر سلول جدول تاثیر می پذیرد را می دهد (بنابراین نیاز است تا قبل از استفاده ستون های جدول در فرمول های خود آنها را در یک فرمول خلاصه ساز مانند جمع، میانگین یا فیلتر قرار دهید).

توصیه می شود که همواره سعی شود تا ابتدا از شاخص ها برای ایجاد نتایج خود استفاده شود و اگر امکان بدست آوردن نتیجه دلخواه از طریق آن نشدید آنگاه ستون محاسباتی اضافه کنید. زیرا ستون های محاسباتی حجم بیشتری را به فایل شما اضافه خواهد کرد.

ز مهر کسان روی برتافتم / کس خویش هم خویش را یافتم

بر عاشقان نیک اگر بد شوم / همان به که معشوق خود خود شوم

نظامی گنجوی

۲۳۰ مشاهده
ستون های محاسباتی و اندازه گیرها measures در پاور بی آی - Power Bi
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X