ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۶: ایجاد ارتباط بین جدول های پاور بی آی

هنگام فراخوانی داده ها در Power Bi همواره لازم است که بیش از یک جدول را در آن فراخوانی نماییم. زیرا یک جدول حاوی اطلاعات اصلی است که می خواهیم گزارش تهیه کنیم و جدوال دیگر حاوی اطلاعات کمک کننده آنها است که بر اساس آنها می توانیم گزارشات دقیق تر و جامع تری را ایجاد کنیم.

زمانی که جدوال جدید را در نرم افزار فراخوانی کردیم، لازم است تعیین کنیم که این جدوال باهم چطور مرتبط هستند. این جدوال باید از طریق حداقل یک ستون باهم در ارتباط باشند. ستون مشترک مدنظر باید در یک جدول دارای داده های غیر تکراری باشد (که ما اطلاعات تکمیلی را در ستون های دیگر آن جدول داریم) و در جدول دیگر می تواند به هر تعداد دلخواهی تکرار شود.

سعی شود که در هنگام تهیه یک فایل پاور بی آی تنها جدوالی که باهم ارتباط دارند (در یک زمینه هستند) را فراخوانی کنیم و در صورتی تمام گزارشات در یک زمینه باشند (مثلاً برای تهیه گزارشات بازاریابی و فروش یک فایل و برای تهیه گزارشات فنی یک فایل جداگانه تهیه شود).

گرم نیست روزی ز مهر کسان / خدایست رزاق و روزی رسان

در حاجت از خلق بربسته به / ز دربانی آدمی رسته به

نظامی گنجوی

۳۲۲ مشاهده
ایجاد چند جدول و روابط بین جداول در پاور بی آی - Power Bi
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X