ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۷: انجام اصلاحات در داده های خام پاور بی آی

بسیاری از مواقع در هنگام کار با داده ها در Power Bi شاید نیاز باشد تا در داده های خام تغییراتی ایجاد کنیم (که این تغییرات در هر بار بازفراخوانی داده ها تکرار شود)، یا اینکه بخواهیم منبع فراخوانی داده ها را تغییر دهیم. در این بخش نحوه استفاده از ابزار Power Bi Editor را که برای انجام اصلاحات در داده های خام فراخوانی شده است را تشریح می کنیم.

بیا ساقی آن ارغوانی شراب / به من ده که تا مست گردم خراب

مگر زان خرابی نوائی زنم / خراباتیان را صلائی زنم

نظامی گنجوی

۱۰۲ مشاهده
تغییر و اصلاح جدول داده ها در پاور بی آی - Power Bi
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X