ایمیل پشتیبانی خرید: [email protected]

درس ۱۲: ابزار درخت تجزیه در پاور بی آی

زمانی که بخواهیم یکسری داده ها را به صورت طبقه بندی شده بدانیم از کجاها نشات گرفته است می توانیم از ابزار درخت تجزیه Decomposition Tree در نرم افزار Power Bi استفاده کنیم. این ابزار به شما این امکان را می دهد که تعیین کنید که به طور مثال سود شما از کدام طبقات دسته بندی شده بیشترین بوده است (مثلا از کدام استان ها). در ادامه شما می توانید زیر دسته ها و دسته های دیگری را تا جای مورد نیاز اضافه کنید و یک مسیر اصلی که منجر به سود آوری بیشتر شده است را پیدا کنید. به طور مثال، سود آوری شما از کدام استان ها، کدام بخش از مشتریان، کدام نوع محصولات بوده است.

بساط می ارغوانی بنه / طرب ساز و داد جوانی بده

چو داری جوانی و اقبال هست / به رود و به می شاد باید نشست

نظامی گنجوی

۸۵ مشاهده
درخت تجزیه در پاور بی آی
 
© دیاکو دانش افزار.

@DeyakoLTD

ما را در تلگرام دنبال کنید.

مشاهده کانال
بستن
X